งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
Alumni Relations Section

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์งานศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ได้ร่วมจัดรายการ“แม่โจ้ สร้างภูมิปัญญาเพื่อแผ่นดิน”  กับคุณพธู  แท่นนิล นักจัดรายการวิทยุชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายพงษ์พิพัฒน์  ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์  เข้าร่วมจัดรายการในครั้งนี้  โดยมีประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่น 93.25 MHz  จังหวัดเชียงใหม่
1 มกราคม 2557
ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแม่โจ้ และศิษย์เก่ากิติมศักดิ์แม่โจ้ ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ของไทย
ดังรายชื่อต่อไปนี้ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี       ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   บัญชีรายชื่อ    พรรคเพื่อไทย พล.อ.ดร.พิชาญเมธ  ม่วงมณี แม่โจ้ รุ่น ๗๒         บัญชีรายชื่อ                                 พรรคประชาธิปัตย์ คุณพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน     แม่โจ้ รุ่น ๕๐         จังหวัดเชียงราย   เขต ๒                  พรรคเพื่อไทย คุณวิสุทธิ์  ไชยณรุณ           แม่โจ้ รุ่น ๔๖         จังหวัดพะเยา     เขต ๑                   พรรคเพื่อไทย คุณพายัพ  ปั้นเกตุ              แม่โจ้ รุ่น ๔๘        บัญชีรายชื่อ                                  พรรคเพื่อไทย คุณอรุณี  ชำนาญยา            แม่โจ้ รุ่น ๕๑         จังหวัดพะเยา     เขต ๑                   พรรคเพื่อไทย คุณสุรพงษ์  ปิยะโชติ           แม่โจ้ รุ่น ๕๖        จังหวักกาญจนบุรี เขต ๓                   พรรคเพื่อไทย คุณยุพราช  อินทร์บัว           แม่โจ้ รุ่น ๕๘        จังหวัดเพชรบูรณ์  เขต ๓                  พรรคประชาธิปัตย์ คุณสุนัย จุลพงศธร              แม่โจ้ รุ่น ๖๖        บัญชีรายชื่อ                                  พรรคเพื่อไทย
1 มกราคม 2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาเติมเต็มความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพให้กับศิษย์เก่า หลักสูตร ?การจัดสวนถาด?
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาเติมเต็มความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพให้กับศิษย์เก่า  หลักสูตร “การจัดสวนถาด” โดยมีอาจารย์อภิชาติ  สวนคำกองผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ศิษย์เก่า บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างรายได้พิเศษได้ อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิติที่ดีให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมศิขรินทร์  ชั้น ๓ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
8 สิงหาคม 2554
ประชาสัมพันธ์งานศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ได้ร่วมจัดรายการ“แม่โจ้ สร้างภูมิปัญญาเพื่อแผ่นดิน”  กับคุณพธู  แท่นนิล นักจัดรายการวิทยุชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายพงษ์พิพัฒน์  ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์  เข้าร่วมจัดรายการในครั้งนี้  โดยมีประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่น 93.25 MHz  จังหวัดเชียงใหม่
1 มกราคม 2557
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอล โตโยต้า ลีกคัพ 2011 ระหว่างสุรินทร์ FC ทีม VS เรือไฟพิฆาต นครพนม FC ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
คุณสิวิทย์ สงคราม แม่โจ้รุ่น 48 ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนครพนม และประชาสัมพันธ์นครพนม FC ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอล โตโยต้า ลีกคัพ  2011 ระหว่างสุรินทร์ FC ทีม VS เรือไฟพิฆาต นครพนม FC ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน พบกับคอนเสิร์ต “คิดดี ทำดี”  นำทีมโดย ปู พงษ์สิทธิ์ คำภี และ หงา คาราวาน ณ สนามศาลากลางจังหวัดนครพนม จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับนครพนม FC บัตรเข้าชมราคาพิเศษเพียง 50 บาทเท่านั้น เพื่อสนับสนุนทีมฟุตบอลนครพนม FC ซื้อได้ที่ หน้าประตูงาน, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนทม และสนามกีฬากลางนครพนม(สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม แม่โจ้รุ่น 48  Tel 089-8414549 หรือ e-mail: suwit_songkram@yahoo.com)
1 มกราคม 2557
ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแม่โจ้ และศิษย์เก่ากิติมศักดิ์แม่โจ้ ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ของไทย
ดังรายชื่อต่อไปนี้ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี       ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   บัญชีรายชื่อ    พรรคเพื่อไทย พล.อ.ดร.พิชาญเมธ  ม่วงมณี แม่โจ้ รุ่น ๗๒         บัญชีรายชื่อ                                 พรรคประชาธิปัตย์ คุณพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน     แม่โจ้ รุ่น ๕๐         จังหวัดเชียงราย   เขต ๒                  พรรคเพื่อไทย คุณวิสุทธิ์  ไชยณรุณ           แม่โจ้ รุ่น ๔๖         จังหวัดพะเยา     เขต ๑                   พรรคเพื่อไทย คุณพายัพ  ปั้นเกตุ              แม่โจ้ รุ่น ๔๘        บัญชีรายชื่อ                                  พรรคเพื่อไทย คุณอรุณี  ชำนาญยา            แม่โจ้ รุ่น ๕๑         จังหวัดพะเยา     เขต ๑                   พรรคเพื่อไทย คุณสุรพงษ์  ปิยะโชติ           แม่โจ้ รุ่น ๕๖        จังหวักกาญจนบุรี เขต ๓                   พรรคเพื่อไทย คุณยุพราช  อินทร์บัว           แม่โจ้ รุ่น ๕๘        จังหวัดเพชรบูรณ์  เขต ๓                  พรรคประชาธิปัตย์ คุณสุนัย จุลพงศธร              แม่โจ้ รุ่น ๖๖        บัญชีรายชื่อ                                  พรรคเพื่อไทย
1 มกราคม 2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาเติมเต็มความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพให้กับศิษย์เก่า หลักสูตร ?การจัดสวนถาด?
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาเติมเต็มความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพให้กับศิษย์เก่า  หลักสูตร “การจัดสวนถาด” โดยมีอาจารย์อภิชาติ  สวนคำกองผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ศิษย์เก่า บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างรายได้พิเศษได้ อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิติที่ดีให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมศิขรินทร์  ชั้น ๓ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
8 สิงหาคม 2554
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้