งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
Alumni Relations Section

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ได้ร่วมจัดรายการ“แม่โจ้ สร้างภูมิปัญญาเพื่อแผ่นดิน”  กับคุณพธู  แท่นนิล นักจัดรายการวิทยุชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายพงษ์พิพัฒน์  ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์  เข้าร่วมจัดรายการในครั้งนี้  โดยมีประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่น 93.25 MHz  จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานศิษย์เก่าสัมพันธ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 9586

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด