งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
Alumni Relations Section

ที่อยู่ติดต่อ

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศูนย์กิจการนักศึกษา ชั้น3 (อาคาร อำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร 053-875359-60