งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
Alumni Relations Section

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 นายพงษ์พิพัฒน์  ราจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์  จัดรายการวิทยุใน รายการเปิดประตูสู่แม่โจ้ จากคลื่น เสียงจากแม่โจ้  วิทยุเพื่อการศึกษา คลื่น FM 95.5 Mz เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับศิษย์เก่าแม่โจ้ และข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับบุคคลที่สนใจ อาทิเช่น ข่าวเรื่องการเปิดรับสมัครโควตาความสามารถพิเศษ และโควตาบุตรศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นต้น  เป็นช่วงเวลาจากกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เจอกันทุกวันอังคาร เวลา 16.00 น.-17.00 น.

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานศิษย์เก่าสัมพันธ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8473

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด