งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
Alumni Relations Section
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น ๕๔ หลักสูตร ๔ ปี รุ่น ๑ รหัส ๒๕๓๒ ระดมทุนการศึกษาเพื่อน้องแม่โจ้
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น ๕๔ หลักสูตร ๔ ปี รุ่น ๑  รหัส ๒๕๓๒   ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และรวมพลังน้ำใจระดมทุนการศึกษาเพื่อน้องแม่โจ้   ณ ไร่สุวรรณ จังหวัดนครราชสีมา  ลักษณะการดำเนินกิจกรรมเป็นการสานสัมพันธ์ในรุ่น   โดยนำของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปจำหน่วย และประมูล เพื่อนำเงินมาเป็นทุนการศึกษาของน้องแม่โจ้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา  ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา และสำเร็จการสึกาตามที่ได้คาดหวัง  คาดว่าปีการศึกษา ๒๕๕๔  สามารถมอบทุนการศึกษาให้กับน้องแม่โจ้ ได้จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท และได้มอบเงินส่วนหนึ่งสบทบกองทุนพัฒนาแม่โจ้ “๘๐ ปีแม่โจ้ มุ่ง ๘๐ ล้าน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จำนวน ๒,๐๐๐  บาท  นอกจากนี้แล้วทางรุ่นยังได้เปิดกระทู้ระดมทุนเพิ่มเติม เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องแม่โจ้ที่ขาดแคลน ปีการศึกษา๒๕๕๔ ผ่านเว็บไซด์ http://www.maejo54.com/forum/index.php?topic=128.45สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค  สามารถบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้  หรือ ติดต่อโดยตรงที่ คุณสุระศักด์ อาษา งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม๋โจ้  โทร ๐๕๓-๘๗๕๓๕๙ , ๐๘๕-๘๗๕๓๖๐
3 สิงหาคม 2554     |      9958
ประมวลภาพงานเลี้ยงรวมแม่โจ้ ๕ รุ่น สู่อ้อมอกแม่ (รุ่น ๓๐-๓๑-๓๒-๓๓-๓๔)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ศิษย์เก่าแม่โจ้ ๕ รุ่น สู่อ้อมอกแม่ (รุ่น ๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ ) เข้าร่วมลงทะเบียน  ณ โรงประชุมชูติวัตร พร้อมนั่งรถไฟล้อยางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และบรรยากาศในงานเลี้ยงในช่วงค่ำ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จำเนียร  ยศราช อธิการบดี และ รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช ประธานการจัดงานกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และ ดร.สราญ  เพิ่มพูน กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีพิธีแสดงมุฑิตาจิตต่ออาจารย์อาวุโส, การแสดงของ วงโปงลางแม่โจ้ และวงดนตรีคันทรีบอย แบนด์โจแมน และการร่วมร้องเพลงชาติแม่โจ้ โดยงานเลี้ยงจัดในบรรยากาศที่อบอุ่น ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 มีนาคม 2554     |      8441
ทั้งหมด 2 หน้า